Dir sidd invitéiert eis op Wolz ze besichen. Mir bei COOPERATIONS freeën eis Iech begréissen ze kënnen.

Vous êtes invités à nous rendre visite à Wiltz. Chez COOPERATIONS, nous nous réjouissons de vous accueillir.

Sie sind herzlich eingeladen uns in Wiltz zu besuchen. Wir von COOPERATIONS freuen uns auf Ihren Besuch.

You are invited to visit us in Wiltz. We, at COOPERATIONS, look forward welcoming you.